Praktische informatie2019-04-17T17:07:47+02:00

Contactgegevens

Verzekeringskantoor Clijsters NV
Opitterkiezel 225 – 3960 Bree
Telefoon: +32 (0)89/86 42 77
Fax: +32 (0)89/86 43 56
E-mail verzekeringen:  info@clijstersverz.be
E-mail bankzaken:  agency.15256@axa-bank.be
FSMA: 013701A-cB
RPR: 0438.869.273

Openingsuren

Maandag 09u00 tot 12u30 van 13u00 tot 17u00
Dinsdag 09u00 tot 12u30 van 13u00 tot 17u00
Woensdag 09u00 tot 12u30 van 13u00 tot 17u00
Donderdag 09u00 tot 12u30 van 13u00 tot 17u00
Vrijdag 09u00 tot 12u30 van 13u00 tot 17u00

Buiten de kantooruren zijn we voor u beschikbaar op afspraak.

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar en AXA Bankagent in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 013701A-cB , bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden
kredietagent en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bankagent.

Bankagentschap voor AXA Bank

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman in Financiële Geschillen:

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

Contacteer ons

Uw contactgegevens

  • Gelieve in veld "korte toelichting" hieronder volgende te vermelden: informatie over het te verzekeren risico en uw hoedanigheid (eigenaar, huurder,...).
  • Gelieve in veld "korte toelichting" hieronder extra informatie te willen geven + omschrijving van uw verlangens en behoeftes inzake de gekozen verzekering.
 

Validatie